Vargungarna

Vargungarna som är 7-9 år gamla är de yngsta karisflickorna. Vargungarnas grupp kallas för flock och leds av två ledare som kallas akelor.  Programmet byggs upp av olika spår som till exempel Första hjälpen, Kocken, Hantverk, Naturkännaren och Paddling. Under en termin avlägger vargungarna 4 till 5 spår och för varje spår får man ett märke. Vargungarna lär sig nya färdigheter genom att själv få pröva på och genom lek.

Utöver mötena gör vargungarna dagsutfärder, håller förläggningar (d.v.s. övernattar inomhus) och åker på läger. En förläggning varar vanligtvis från lördag förmiddag till söndag förmiddag och ett vargungeläger pågår vanligtvis i 2,5 dygn. På läger sover vargungarna i tält. Vargungarna deltar också i kårens fester och övriga evenemang.

 

Hösten 2018 har vargungarna möten följande tider:

  • Vargungeflockan Vargarna

    Möten: torsdagar kl. 18-19
    Akelor: Amelie Lignell och Kia Exell

    Mer information och anmälningar tas emot av Amelie, amelie.lignell[at]gmail.com. Läs mer om den nya vargungegruppen under aktuell information